Meerjarenonderhoudsplanning
Voor diverse opdrachtgevers werkt Bouwspil momenteel aan het opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen oftewel MJOP. Vooraf aan het opstellen hiervan hebben wij de objecten bouwkundig en installatietechnisch geïnspecteerd.