Bouwontwikkeling
• Aanspreekpunt planontwikkeling
• Voorzitter ontwerpteamvergaderingen
• Opstellen programma van eisen
• Onderzoek bestemmingsplan
• Overleg gemeentelijke instanties
• Opstellen investeringsraming
• Maken grondexploitatie
• Ontwerp bouwplan
• 3D model bouwplan
• Overall procesplanning
• Contracteren benodigde partijen