Boutique resort Schaardijk
Begin 2020 wordt gestart met de bouw van dit kleinschalig en exclusief inbreidingsproject in het centrum van Scharendijke. Het plan bestaat uit 2 commerciële ruimten met daarboven 4 appartementen en 15 recreatieve grondgebonden woningen. Bouwspil is betrokken bij de technische planvorming vooruitlopend op de bouwwerkzaamheden. Daarnaast zal door ons tijdens de bouw worden gecontroleerd of er conform de uitgangspunten wordt gebouwd en zal de kwaliteit worden getoetst.